Fundatorzy i Ofiarodawcy

Fundatorzy i Ofiarodawcy
Trójcy Świętej w Lublinie

Numer konta:
PEKAO S.A III O/Lublin:
22 1240 2382 1111 0000 3926 0970

NIP:712-234-93-51
Regon:040124870