Wspólnota Żywego Różańca

„Niedoścignionym wzorem kontemplacji chrześcijańskiej jest Najświętsza Maryja Panna. Od poczęcia aż do Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa spojrzenie niepokalanego Serca Matki było skupione na Jej Boskim Synu – spojrzenie zdumione, spojrzenie przenikliwe, spojrzenie pełne bólu, spojrzenie rozpromienione radością.
Tego właśnie pełnego wiary i miłości spojrzenia Maryi uczą się pojedynczy chrześcijanie i wspólnota chrześcijańska gdy odmawiają Różaniec.”

 

Jan Paweł II, 27 X 2002

Więcej informacji:
Założycielka Kółek Żywego Różańca
Koła Różańca Świętego w Parafii
Intencje modlitewne
Aktualności 
Wydarzenia