Historia Parafii

Parafia została erygowana 21 XII 1993 r. przez abp. Bolesława Pylaka. Jej teren wyłączono z parafii lubelskich – św. Stanisława, Wieczerzy Pańskiej, Niepokalanego Serca Maryi, z parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy oraz Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. Pierwszym proboszczem został ks. Waldemar Ćwiek

Działkę pod budowę kościoła przekazała w formie darowizny Stefania Stępniewska, spełniając tym samym wolę swoją oraz zmarłego męża – Longina Stępniewskiego. Darowiznę potwierdzono aktem notarialnym 22 II 1994 r. Prac przeznaczony pod budowę świątyni został poświęcony 23 V 1993 r. W tym też roku wzniesiono tymczasową kaplicę wraz z pomieszczeniami plebanijnymi, którą pobłogosławił 25 XII abp B. Pylak

14 lipca 2001 r. rozpoczęto budowę świątyni według projektu inż Antoniego Hermana oraz ks. Waldemara Ćwieka.

16 marca 2005 r. ks. Abp. Józef Życiński z racji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wmurował kamień węgielny pochodzący z Grobu Pańskiego

W parafii znajduje się kopia ikony Trójcy Świętej, którą poświęcił Jan Paweł II oraz ikona Matki Błogosławionej Nadziei, którą poświęcił ks. abp Józef Życiński

Miejscowości i ulice należące do parafii:
wieś Lipniak cz. od wąwozu Lubelskiego i kolonia Lipniak przez wieś Szerokie do szosy Nałęczowskiej, Lublin Szerokie
Bażantowa, Biskupińska, Bobrzan, Bużan, Dąbrówki, Główna (numery parzyste od 42 do końca, nieparzyste od 65 do końca), Gnieźnieńska, Goplan, Grabowa (numery parzyste), Jaśminowa (numery nieparzyste od 13 do końca, parzyste od 14), Klonowa, Leszka, Lędzian, Lipniak, Lubuszan, Łużyczan, Milczan, Morelowa, Morawian, Morwowa, Nałęczowska (numery nieparzyste od 37 do 239, parzyste od 20 do końca), Opolan, Polan, Połabian, Pszowian, Przyjacielska, Siewirzan, Skromna, Sławin, Słowian, Słupian, Stroma numery parzyste, Strumykowa, Szerokie, Ślężan, Światowida, Wandy, Wądolna, Wiślan, św. Wojciecha, Wojciechowska numery parzyste i od 70-76m) Wołynian, Wygon, Zagonowa, Ziemowita.


Wyświetl większą mapę

Odpust: Trójcy Świętej (Niedziela Trójcy Świętej)

Proboszcz: Ks. Waldemar Mirosław Ćwiek, od 1993
Wikariusz: Ks. Leszek Pintal, od 2008
Rezydent: Ks. Krzysztof Cezary Kaucha, od 1998

Kapłani pochodzący z parafii i pracujący aktualnie w duszpasterstwie (także poza naszą Archidiecezją):
– o. Krzysztof Gajewski, franciszkanin
– ks. Krzysztof Ziętek – Świdnik
– ks. Tomasz Skałecki, Bychawa

Grupy apostolskie i modlitewne w parafii:
– Koła Różańcowe
– Legion Maryi
– Oaza Rodzin
– Caritas
– KSM
– Rada duszpasterska

Żyjące siostry zakonne, które pochodzą z parafii:
– s. Barbara Wiórko
– s. Barbara Dylon

Zgromadzenie zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Księży Michalitów, ul. Nałęczowska 96, 20-831 Lublin, tel. 81 750 25 80