Pierwsza Komunia Święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii tradycyjnie odbywa się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

W roku szkolnym 2016/2017 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 04 czerwca 2017 o godz. 12:00.

Spotkania dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców odbywają się w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00

———————-

The Eucharist is “the source and summit of the Christian life”. So much so that it is simply impossible to live a Christian life without being a frequent participant in the Eucharist. Christ made it clear. “Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up at the last day.” (John 6:53-53)

The celebration of First Holy Communion in our parish is traditionally held on Pentecost Sunday.