Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

„Niedoścignionym wzorem kontemplacji chrześcijańskiej jest Najświętsza Maryja Panna. Od poczęcia aż do Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa spojrzenie niepokalanego Serca Matki było skupione na Jej Boskim Synu – spojrzenie zdumione, spojrzenie przenikliwe, spojrzenie pełne bólu, spojrzenie rozpromienione radością.
Tego właśnie pełnego wiary i miłości spojrzenia Maryi uczą się pojedynczy chrześcijanie i wspólnota chrześcijańska gdy odmawiają Różaniec.”

Jan Paweł II, 27 X 2002


Więcej informacji:
- Założycielka Kółek Żywego Różańca
- Koła Różańca Świętego w Parafii
- Intencje modlitewne
- Aktualności
- Wydarzenia
trojca.eu