Zaktualizowaliśmy stronę o pielgrzymce Ziemia Święta - 7 dni o informację nt. dat i godzin przelotu.

Prosimy pielgrzymów o zwrócenie uwagi na to, że obecność na lotnisku jest wymagana na 2 godziny przed planowanym wylotem w celu dokonania odprawy paszportowej.