Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest zawsze z nami zarówno w radościach jak i smutkach, że to On pierwszy do nas wychodzi, by wam błogosławić.


Życzymy Wam również spełnienia wszystkich nadziei – tych wielkich duchowych, ale również i tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.


Życzymy Wam także pokoju. Niech Chrystus napełni nim Wasze serca, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swe oblicze nad Wami i niech hojnie obdarzy swą łaską.

Z kapłańskim błogosławieństwem (+)
Duszpasterze Parafii Trójcy Świętej w Lublinie