Dla kandydata

Spotkania dla kandydatów na ministrantów odbywają się co sobotę o godz. 11:00 w salce katechetycznej.

Lista kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza w roku 2018:

Top