Zbiórki i informacje

Spotkania dla lektorów odbywają się co sobotę o godz. 9:00 w salce katechetycznej.

Spotkania dla ministrantów odbywają się co sobotę o godz. 10:00 w salce katechetycznej.

Spotkania dla kandydatów na ministrantów odbywają się co sobotę o godz. 11:00 w salce katechetycznej.

Top