Koła Różańca Świętego w Parafii

W naszej Parafii istnieje 11 Kółek Różańcowych, które skupiają 220 osób, pragnących swoim życiem i modlitwą odpowiadać na wołanie Matki Chrystusa „Odmawiajcie różaniec codzienne… Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.” (Fatima 1917 r.)

W Parafii Trójcy Świętej w Lublinie opiekę duchową nad Kółkami Żywego Różańca sprawuje ksiądz proboszcz Waldemar Mirosław Ćwiek, a na czele każdego Kółka stoi Zelator.

1. Kółko Różańcowe p.w. Andrzeja Boboli
2. Kółko Różańcowe p.w. Dominika
3. Kółko Różańcowe p.w. Franciszka z Asyżu
4. Kółko Różańcowe p. w. Jana Chrzciciela
5. Kółko Różańcowe p.w. św. Józefa
6. Kółko Różańcowe p.w. Matki Bożej Fatimskiej (męskie)
7. Kółko Różańcowe p.w. św. Szczepana
8. Kółko Różańcowe p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
9. Kółko Różańcowe Rodziców p.w. Jana Pawła II
10. Kółko Różańcowe Rodziców p.w. św. Stanisława Kostki
11. Kółko Różańcowe Rodziców p.w. o. Pio

Jedno Kółko Żywego Różańca skupia grupę 20 osób – stosownie do ilości tajemnic różańcowych. Każda z osób wchodzących w skład Kółka (zwanego też „Różą”) zobowiązana jest do codziennego rozważania jednej, wyznaczonej na dany miesiąc, tajemnicy Różańca Świętego i jednocześnie do odmówienia 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały Różaniec, a poszczególne osoby zyskują łaski przypisane odmówieniu wszystkich 4 części Różańca.

Ten cichy apostolat modlitewny jest ważnym wkładem w duchowe życie parafii, pisał o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”.

Koło Żywego Różańca przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

Czym jest Różaniec dla członków Koła Różańcowego?

Różaniec to przede wszystkim wspominanie Chrystusa z Maryją. Prowadzi nas do „szkoły Maryi”, w której możemy razem z Nią uczyć się Chrystusa, upodabniać się do Niego, prosić Go – po to, aby Go skutecznie głosić. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka Różańca.

Nasza Wspólnota Różańcowa czeka na Ciebie, nie zwlekaj!

Top