Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla Rodziny, nie dla gender” zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które mają na sercu dobro rodziny, o poparcie projektu wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej, która pod płaszczykiem ochrony kobiet przed przemocą, otwiera furtki środowiskom promującym ideologię LGBT. Drugim ważnym celem tej inicjatywy jest zawarcie przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która będzie naprawdę broniła rodziny przed patologiami (tj. przemoc), ale również przed ich źródłami, jak alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego.

Swój głos poparcia można wyrazić wpisując się na listę wyłożoną na stoliku. Dziękuję Oazie Rodzin z naszej parafii za podjęcie się organizacji zbiórki. Głos poparcia dla tej inicjatywy można złożyć także na tygodniu u ks. Kamila w kancelarii parafialnej.