Tak oto prezentuje się ambona w naszym nowym kościele. Ambona jest miejscem, z którego czyta się czytania mszalne, śpiewa psalm, głosi homilię lub kazanie. Na ambonie znajduje się siglum biblijne do ewangelii wg św. Łukasza, Łk 21, 33. Są to słowa Pana Jezusa z nauki o zmienności, przemijaniu i potrzebie trwania w gotowości na Jego powtórne przyjście. Słowa te zostały użyte w tytule tej wiadomości.

Składamy serdeczne podziękowanie fundatorom tej ambony - niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą hojność.

W galerii umieściliśmy kilka zdjęć, na których widać zarówno ambonę, jak i ołtarz, ustawione w prezbiterium.