W imieniu pani Marioli Błasińskiej, naszej parafianki, zapraszamy na promocję książki jej autorstwa, wydanej nakładem archidiecezjalnego wydawnictwa Gaudium w 70. rocznicę cudu w Katedrze Lubelskiej.

Debata z udziałem przedstawicieli IPN i pracowników KUL odbędzie się 2 lipca o godz. 17:00 w Trybunale Koronnym, ul. Rynek 1.