Duchowa adopcja polega na duchowym wzięciu w opiekę jednego dziecka, egzystującego w łonie matki, którego życie jest zagrożone. Adopcja trwa 9 miesięcy (od 25 marca - Zwiastowanie Pańskie do 25 grudnia Narodzenie Pańskie).

Zobowiązania przede wszystkim są modlitewne tj. codzienne odmawiane:

  1. Dziesiątki różańca w intencji tego dziecka,
  2. Modlitwy adopcyjnej (jest wypisana na folderku informacyjnym lub deklaracji),
  3. Jakieś własne zobowiązanie (coś jak postanowienie wielkopostne).

Uroczyste podjęcie duchowej adopcji odbędzie się w środę (25 marca) w czasie Mszy św. wieczornej poprzez złożenie na ołtarzu wypełnionej imiennie deklaracji (kartki z deklaracją będą wyłożone na stoliku pod chórem, dla tych, którzy nie mają) oraz odmówienie po raz pierwszy modlitwy adopcyjnej.

Przystąpienie do duchowej adopcji stanowi wyraz prawdziwie dojrzałej postawy jaką powinien odznaczać się każdy uczeń Chrystusa oraz budowania cywilizacji miłości i szerzenia Królestwa Bożego.

Serdecznie zachęcamy.