Ministrant usługuje kapłanowi przy liturgii Mszy św. i sprawowanych nabożeństwach. Ponieważ kapłan uosabia samego Jezusa Chrystusa, to i ministrant usługując kapłanowi służy samemu Jezusowi. Za pierwowzór ministranta uważa się chłopca, którego pięć chlebów i dwie ryby Pan Jezus cudownie rozmnożył dla więcej niż pięciu tysięcy słuchających Go (por. J 6, 9).

W piątą niedzielę Wielkiego Postu 7 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 10:00 dwaj chłopcy zostali uroczyście przyjęci do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Dotychczas kandydaci nosili białe szarfy. W obrzędzie obłóczyn kandydatom zostały przekazane i nałożone szaty liturgiczne - białe komże. Od tej pory nowi ministranci będą wykonywać posługi takie jak niesienie krzyża, świeczników, kadzielnicy, niesienie darów, asysta w obrzędzie obmycia rąk, a także dzwonienie, czytanie i wiele innych opisanych w ceremoniale posług liturgicznych.

Nowi ministranci zostali przygotowani do pełnienia posługi i czynnie uczestniczyli we Mszy św.