Jak co roku, 3 maja świętujemy Uroczystość Najświętszej Marii Panny - Królowej Polski. Dla wielu osób żyjących w Polsce jest to jedno z najważniejszych świąt.

Dzielimy się przy tej okazji słowem zawartym w prezentacji pt. Maryja w dziejach Narodu Polskiego, której autorem jest p. Sławomir Kowalik. Serdecznie dziękujemy za trud realizacji i zaangażowanie. Zapraszamy do zapoznania się z tą prezentacją.

Zapraszamy także na Mszę św. w środę 3 maja na godz. 18:00, a po niej - na modlitwę za Ojczyznę przy pomniku vis-à-vis kaplicy.