W okresie wakacji nie odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny w lipcu.

W zamian zapraszam na wyjazd pielgrzymkę na Jasną Górę Rodziny Radia Maryja , organizowaną przez parafię Wieczerzy Pańskiej w Lublinie - kontakt i organizator Siostra Cypriana, tel. 663 697 308.

W sierpniu spotykamy się we wtorek 13 na Mszy Św. o godz. 18 przed dniem Wojska Polskiego z modlitwą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem.

Proponuję też do odmówienia w czasie wakacji Modlitwy za Ojczyznę:

Modlitwa ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by - Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła Imieniu Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze  głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć,  jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich.

Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

lub

Modlitwę za Ojczyznę ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego