Taki widok, jak na zdjęciu przypisanemu do tej wiadomości, zmieni się dzięki parafianom, którzy już ufundowali i tym, którzy jeszcze podejmą decyzję, by ufundować dębowe ławki do kościoła. Informujemy także o innych ofiarodawcach - tabernakulum, witraży przedstawiających Mojżesza i proroka Eliasza, ozdobnych ram do ikony Trójcy Świętej i krzyża ołtarzowego. Szczegóły tutaj. Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą hojność.

Jeśli chcesz i możesz złożyć ofiarę na określony cel - na jakiś element wyposażenia wnętrza kościoła, np. na kolejne ławki - koszt 6.500 zł, przyjdź i porozmawiaj z ks. Proboszczem.

Składamy także podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz parafii. Taką pracę trudno dostrzec, a jest ona konieczna ze względów prawnych, umożliwia wykonanie danego montażu lub ułatwia planowanie. Dziękujemy następującym osobom:

  • Cezary Kominek - geodeta - za naniesienie kościoła i domu parafialnego, chodników, przejść, wjazdów i parkingów na plan zagospodarowania terenu
  • Ryszard Skrzypek - za wykonanie wszelkich mocowań pod ikony i obrazy w kościele
  • Adam Krzowski - za plany wykonania wszystkich mocowań i wizualizacji ściany ołtarzowej