Abp Stanisław Budzik wydał dekret dotyczący odwołania ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa została utrzymana dla niektórych osób. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dekretu.