W związku z epidemią koronawirusa, mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zaostrzenie przepisów póki co obowiązuje do 11 kwietnia.

Zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

W związku z powyższymi obostrzeniami wprowadzamy następujące rozwiązania w naszej parafii:

  1. Nabożeństwa w tym okresie (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracje Najświętszego Sakramentu) ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

  2. Udział we Mszy św. proponujemy według następującego porządku:
    1. W przypadku zamówionej Mszy św., gdy jest czyjaś intencja, W LITURGII UCZESTNICZY TYLKO RODZINA ZAMAWIAJĄCA MSZĘ (nie więcej jak 5 osób).
    2. W przypadku braku intencji mszalnej - wierni uczestniczą zgodnie z zasadą PIERWSZA PIĄTKA. Gdy wchodząc do kaplicy zobaczymy, że jest już maksymalna liczba wiernych mogących uczestniczyć w Eucharystii, NIESTETY MUSIMY OPUŚCIĆ KAPLICĘ.
    3. W przypadku Mszy św. zbiorowej (niedziela godz. 10:00), W LITURGII UCZESTNICZY PO JEDNEJ OSOBIE Z RODZINY ZAMAWIAJĄCEJ MSZĘ.
    4. Intencje będą AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO. Możemy je sprawdzać na stronie internetowej naszej parafii.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych rozwiązań. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Odpowiedzialność za nie ponosi KORONAWIRUS.

Duszpasterze parafii Trójcy Świętej