W ostatnich dniach w prezbiterium naszego nowego kościoła został zainstalowany ołtarz.

Ołtarz stanowi w kościele centrum wnętrza i ku niemu zupełnie spontanicznie kierujemy uwagę w czasie zgromadzenia liturgicznego. Wszak to przy ołtarzu celebrans sprawuje pamiątkę Wieczerzy Paschalnej. 

Nasz ołtarz został wykonany z białego marmuru - kamienia - skały. Ołtarz - to stół, na którym jest sprawowana Eucharystia, na którym sam Jezus Chrystus uobecnia swoją Ofiarę i daje siebie nam na pokarm: Bierzcie i jedzcie... Bierzcie i pijcie... To czyńcie na moją pamiątkę. (por. Mt 26, 26-27; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 24-25). Tą skałą jest On sam i uczy nas, byśmy na Nim, jak na skale, budowali domy naszego życia mocą pokarmu, jaki nam pozostawił słowami z Wieczernika.

Wykonanie i instalacja ołtarza była możliwa dzięki ofiarności i hojności naszych fundatorów, o których piszemy na dedykowanej stronie. Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarę.

Jak wygląda nasz ołtarz, pokazujemy w Galerii zdjęć z budowy kościoła. Pośrodku betonowej wylewki, w otoczeniu otynkowanych na szaro ścian, wśród przewodów elektrycznych, zainstalowany na specjalnym cokole, by bezpiecznie utrzymać masę ok. 2,5 ton, nasz ołtarz być może prezentuje się natenczas dość surowo. Mimo to, jego pojawienie się jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do przejścia z kaplicy do naszego nowego kościoła.

W międzyczasie poszukujemy nowych fundatorów. Zamierzamy wkrótce umieścić w prezbiterium ambonę, która stylistyką będzie dopasowana do zainstalowanego już ołtarza. Są także inne potrzeby związane z wyposażaniem wnętrza naszego kościoła. W tej kwestii prosimy o kontakt z ks. Proboszczem Waldemarem w kancelarii parafialnej.