W święta Narodzenia Pańskiego zgodnie z tradycją łamiemy się poświęconym opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia. Łamanie opłatka odnosi się wprost do Eucharystii, która nazywana jest łamaniem chleba. Właśnie przez to odniesienie świąteczny zwyczaj nabiera wielkiego znaczenia. Eucharystia to pamiątka i uobecnienie odkupieńczej ofiary Chrystusa powodowanej czystą miłością do rodzaju ludzkiego. Łamanie się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej jest wyrazem naszej miłości i poświęcenia dla drugiego człowieka na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwyczaj dzielenia się poświęconym opłatkiem powinien być kultywowany w każdej chrześcijańskiej rodzinie jako wyraz ich wiary.

Kto jeszcze nie otrzymał opłatka, może go dostać w niedzielę po każdej Mszy św. przy stoliku z prasą katolicką lub w kancelarii parafialnej codziennie w godzinach 17:00-17:30.