Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20).

Przyjmując chrzest, jednoczymy się równocześnie z Bogiem Ojcem, Jego Synem i Duchem Świętym (por. 1 Kor 6, 11). Ochrzczony staje się świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6, 19), przybranym synem Ojca (por. Ga 4, 5n), bratem i współdziedzicem Chrystusa, z którym dzieli tu na ziemi w sposób szczególny Jego życie i jest przeznaczony do udziału w Jego chwale (por. Rz 8, 2. 9. 17. 30; Ef 2, 6). To oznacza, że możemy tak jak Jezus zwracać się do Boga w sposób bardzo rodzinny i z uczuciem dziecka, mówiąc Abba (por. Rz. 8, 15) - tzn. Tatusiu.

Bóg, posiadając Bóstwo, którego nie otrzymał od nikogo, przekazuje je w całości Synowi, którego zrodził przed wiekami, a także Duchowi Świętemu, w którym obaj stanowią jedność. Spotkanie Ojca z Synem odbywa się w Duchu Świętym. Syn słyszy, jak Ojciec mówi do Niego w Duchu: Jesteś moim Synem, i w Nim doznaje radości (Mk 1, 11). Jeżeli Ojciec i Syn jednoczą się w Duchu, to nie w tym celu, by cieszyć się wzajemnie posiadaniem, lecz by się radować dawaniem. Ich zjednoczenie się jest darem i samo powoduje dawanie. On się nam daje cały - śpiewamy w pieśni eucharystycznej. W ten sposób Jezus objawia nam identyczność Ojca i Boga, tożsamość tajemnicy Bożej i tajemnicy Trójcy Świętej. Jezus prowadzi z Ojcem ustawiczny dialog miłości i objawia, że Ojciec i On sam stanowią "jedno" od wieków (J 10, 30; por. J 17, 11. 21n). Syn objawił nam Boga, którego "nikt nigdy nie widział". Ten Bóg to właśnie On sam Jezus - i Jego Ojciec w jedności z Duchem Świętym.

I dlatego w prefacji do Modlitwy Eucharystycznej, przeznaczonej na dzisiejszą uroczystość kapłan zwraca się do Boga słowami: Ty, z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.

A uczeń umiłowany, święty Jan, który doświadczył, czym jest miłość i wiara, pisze w swoim liście, że Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16). Spośród wszystkich słów ludzkich, razem z całym ich bogactwem i także ograniczeniami, właśnie słowo miłość pozwala nam względnie najlepiej wejrzeć w tajemnicę Boga - Trójcy. Jest to dar wzajemny i odwieczny Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Uroczystość Trójcy Świętej w roku 2019 to także rocznica I Komunii św. Uczniowie klas czwartych wspominali przyjęcie przed rokiem sakramentu Eucharystii i pod czujnym okiem ks. Kamila przygotowali piękną asystę w tej Mszy św. rocznicowej i jednocześnie Niedzieli Trójcy Świętej. Zapraszamy do Galerii.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem