Dzisiejsza niedziela - Niedziela Palmowa - zaczyna ostatni tydzień okresu liturgicznego Wielkiego Postu roku 2019. Przed nami najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia ma swoją symbolikę. Pierwsze dni to:

  • Niedziela Palmowa: Uroczyste przybycie Jezusa do Jerozolimy (J 12,12n),
  • Wielki Poniedziałek: Namaszczenie Jezusa w Betanii (por. Mt 26,6-13; J 12,1-11),
  • Wielki Wtorek: Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra (J 13,21-33. 36-38),
  • Wielka Środa: Zdrada Judasza i polecenie przygotowania Paschy (Mt 26,14-25).

Potem następuje Triduum Paschalne:

  • Wielki Czwartek: Wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa,
  • Wielki Piątek: Przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa,
  • Wielka Sobota: To dzień uwielbienia Chrystusa umęczonego i złożonego w grobie,

którego zwieńczeniem jest świętowanie zwycięstwa życia nad śmiercią w tajemnicy Zmartwychwstania.

Zanim się to jednak stanie, zechciejmy usłyszeć wołanie proroka Joela: "Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości." (por. Jl 2,13).

Dziś po Mszy św. o godz. 10 nasza schola wykonała koncert pieśni wielkopostnych. Fragment tego koncertu publikujemy na dedykowanej stronie.