W nawie bocznej kościoła, gdzie znajdują się trzy smukłe (wysokie) otwory okienne i jeden okrągły, strona prawa - od ul. Gnieźnieńskiej, planujemy zainstalować witraże z motywem Świętej Rodziny. Załączamy poniżej wizualizację witraży.

Z radością informujemy o tym, że dwa witraże zostały już ufundowane, tj. Archanioł Gabriel i Matka Boża. Szlachetnym fundatorom składamy podziękowanie i zachowujemy je na dedykowanej stronie.

Poszukujemy fundatorów pozostałych dwóch witraży przedstawiających Pana Jezusa i św. Józefa. Koszt każdego witraża to 38.000 zł. Kto by miał możliwość i wolę stać się fundatorem lub współfundatorem elementów wystroju świątyni, prosimy o kontakt z ks. proboszczem.