W nawie bocznej kościoła, gdzie znajdują się trzy smukłe (wysokie) otwory okienne i jeden okrągły, strona prawa - od ul. Gnieźnieńskiej, zostaną zainstalowane witraże z motywem Świętej Rodziny. Załączamy poniżej wizualizację witraży.

Z radością informujemy o tym, że zostały ufundowane wszystkie cztery  witraże. Szlachetnym fundatorom składamy podziękowanie i zachowujemy je na dedykowanej stronie.