Przez czterdziestodniowy post na pustkowiu i przez dopuszczenie do siebie kusiciela, Chrystus pokazuje nam, jak ogromną siłę duchową daje post i modlitwa. Posilając się podczas Mszy Świętej słowem Bożym i Eucharystią, podejmujemy walkę ze złem, pewni Bożej pomocy.