Pan Jezus przemienił się na górze wobec wybranych apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Z obłoku usłyszeli głos Boga Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Przez chwilę Apostołowie zakosztowali szczęścia zbawionych. Nasz pobożny udział w Mszy Świętej przygotowuje nas do przemiany, jaką cieszą się zbawieni w niebieskiej chwale.