Jezus widząc nieuszanowanie domu Bożego, zaprowadził tam porządek. ,,Jakim prawem to czynisz" - pytali przeciwnicy. W odpowiedzi usłyszeli zapowiedź Jego zmartwychwstania. Nie byli w stanie tego zrozumieć. Lud zaś wierzył Chrystusowi widząc Jego dzieła. Bóg obecny w świątyni naszego serca pragnie, aby było ono uporządkowane i czyste.