Gdy Nikodem przyszedł do Jezusa ze swoimi wątpliwościami, usłyszał słowa: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba wierzyć. Przeto z żywą wiarą sprawujmy Mszę świętą, która Jest źródłem nadprzyrodzonych sil potrzebnych nam na drodze do nieba.