Krzyż Chrystusa mamy na co dzień przed oczami. Krzyż jest tajemnicą naszej wiary. Tymczasem w V niedzielę Wielkiego Postu krzyż ten się zasłania. Zasłonięty krzyż ma pomóc w przeżyciu misterium cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zasłonięty krzyż zwraca uwagę, intryguje, pozwala zatęsknić. Zasłonięty krzyż porusza serce. Zasłonięty krzyż skłania do żalu i pokuty za grzechy przesłaniające dobroć Boga.

Krzyż pozostanie zakryty do czasu liturgii Męki Pańskiej, sprawowanej w Wielki Piątek, gdy kapłan śpiewając trzykrotnie poruszającą antyfonę usuwa zasłonę i ponownie ukazuje „drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Odsłonięty krzyż ukazuje tajemnicę Bożego miłosierdzia.

„A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół.” – por. Mt 27, 51a, Mk 15, 38