Widzieliśmy Pana - oznajmili Apostołowie Tomaszowi. Ten jednak odpowiedział: Dopóki nie zobaczę i nie dotknę Jego ran, nie uwierzę. A jednak: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej ze swoim Słowem i Ciałem, abyśmy mogli duchowo poczuć i niejako dotknąć Jego samego. Niech On umacnia naszą wiarę przez pełne uczestnictwo w Eucharystii.