Myślą przewodnią dzisiejszej niedzieli są słowa Chrystusa: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Chrystus nazywa siebie także bramą prowadzącą do królestwa niebieskiego. Dojdzie tam każdy, kto podąża za Nim jako Dobrym Pasterzem. We Mszy Świętej nieustannie działa łaska odkupienia, źródło wiecznego zbawienia.