Dziś liturgia nawiązuje do słów Chrystusa: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przychodzi do nas Bóg Ojciec, który nas stworzył i kocha jako swoje przybrane dzieci. Przychodzi Syn Boży, który nas odkupił przez Ofiarę krzyżową Przychodzi Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi. Jest to wielka tajemnica wiary, obecna we Mszy Świętej.