Treścią obchodzonej dziś uroczystości jest misterium przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca. W uwielbionym Chrystusie Panu i zasiadającym po prawicy Ojca Kościół dostrzega własną przyszłość. Modlitwa dnia mówi nam, że wszyscy jesteśmy powołani do pójścia za Chrystusem i do udziału w Jego chwale.