Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Trzeba czuwać, bo odkąd pojawił się grzech, zło stale obecne Jest w świecie i powoduje zamęt w człowieku i jego otoczeniu. Słuchając słowa Bożego i przyjmując Najświętszy Sakrament wprowadzamy pokój i ład w nasze chrześcijańskie życie osobiste i społeczne.