Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, z którego wyrasta duży krzew. Chrystus powiada: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Słowo Boże głoszone w krajach mısyjnych powoduje wzrost królestwa Bożego. W czasie Mszy Świętej słowo Boże zapada w nasze serca, oczyszcza je i daje wzrost pobożności.