Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój - stwierdzali świadkowie cudów, jakie Jezus czynił. Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? - pytali Apostołowie. Dlatego też pełni czci i z oczyszczonym sercem przystępujemy do sprawowania Mszy Świętej, w której przychodzi do nas Chrystus.