Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Jako Pan życia, wskrzesił córkę Jaira i uzdrowił kobietę, która z wiarą dotknęła Jego szaty. Czynił to ze względu na wiarę właśnie, z jaką do Niego się zwracano. Z nami obecny jest w swoim słowie i Eucharystii, którą z wiarą sprawujemy i z ożywioną wiarą przyjmujemy.