Pan Jezus stwierdza ze smutkiem: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Nie mógł w Nazarecie czynić cudów, tylko na kilku chorych położył ręce i uzdrowił. Na początku Mszy Świętej wzbudzamy akt żalu za grzechy, aby z czystym sercem przeżyć obecność Zbawiciela i z Nim sprawować misterium naszego odkupienia.