II Niedziela Wielkanocy
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Widzieliśmy Pana - oznajmili Apostołowie Tomaszowi. Ten jednak odpowiedział: Dopóki nie zobaczę i nie dotknę Jego ran, nie uwierzę. A jednak: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej ze swoim Słowem i Ciałem, abyśmy mogli duchowo poczuć i niejako dotknąć Jego samego. Niech On umacnia naszą wiarę przez pełne uczestnictwo w Eucharystii.

Więcej

 

Zmartwychwstanie Pańskie
Nie zna śmierci Pan żywota

Ludzkość zawsze przeczuwała istnienie życia pozagrobowego. Przez swoje  zmartwychwstanie Chrystus dał nam podstawę do wiary w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. We Mszy Świętej słuchamy Zmartwychwstałego Pana i przyjmujemy Go w Eucharystii.

Drodzy Parafianie,

Chrystus Zmartwychwstały obdarza cały świat prawdziwym życiem. Ukazuje nam, że ludzka złość, nienawiść i kłamstwo muszą przegrać. Wobec Pana liczy się głęboka wiara oraz nadzieja na zwycięstwo prawdy, a także miłość. Dlatego z racji Świąt życzymy wszystkim naszym parafianom i gościom, by te dary Chrystusa stały się Waszym udziałem.

Duszpasterze Parafii Trójcy Świętej

Więcej

 

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Dziś Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wjeżdża triumfalnie, po królewsku, ale i pokornie, na osiołku. Przyjmuje także okrzyki na Jego cześć. Liturgia upamiętnia to misterium w obrzędowej procesji z palmami. Przez udział w tej procesji oddajemy hołd Chrystusowi - Królowi Wszechświata.

Więcej

 

Zasłonięty Krzyż
Tajemnica Bożego miłosierdzia

Krzyż Chrystusa mamy na co dzień przed oczami. Krzyż jest tajemnicą naszej wiary. Tymczasem w V niedzielę Wielkiego Postu krzyż ten się zasłania. Zasłonięty krzyż ma pomóc w przeżyciu misterium cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zasłonięty krzyż zwraca uwagę, intryguje, nie pozwala „spowszednieć”, pozwala zatęsknić. Zasłonięty krzyż porusza serce. Kiedy jest zakryty, możemy bardziej uświadomić sobie, jak on jest dla nas rzeczywiście ważny i co się na nim tak naprawdę dokonało. Zasłonięty krzyż skłania do żalu i pokuty za grzechy przesłaniające dobroć Boga.

Więcej

 

V Niedziela Wielkiego Postu

Ziarno wrzucone w glebę obumiera po to, by wyrosła roślina przynosząca owoce. Chrystus po śmierci na krzyżu został pogrzebany, lecz zmartwychwstał chwalebnie, jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Również my, jak owo ziarno, zostaniemy pogrzebani, aby z Chrystusem zmartwychwstać do nowego, wiecznego życia w królestwie niebieskim.

Więcej

 

Propozycje pielgrzymek
2024-2025

Przedstawiamy aktualne propozycje wyjazdów pielgrzymkowych:

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem na dedykowanych stronach. Tam też znajdują się informacje o datach i kosztach.

Więcej

 

Wesel się!
Niedziela Laetare

IV niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli Laetare od pierwszych słów antyfony na wejście, zaczerpniętych z księgi proroka Izajasza. Wizualnym symbolem tej niedzieli jest różowy kolor szat liturgicznych, w jakich kapłan dziś sprawuje Mszę św.

Więcej

 

IV Niedziela Wielkiego Postu
Słowo wprowadzenia

Gdy Nikodem przyszedł do Jezusa ze swoimi wątpliwościami, usłyszał słowa: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba wierzyć. Przeto z żywą wiarą sprawujmy Mszę świętą, która Jest źródłem nadprzyrodzonych sil potrzebnych nam na drodze do nieba.

Więcej

 

Top