I Komunia Święta
2022

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na katechezę przygotowującą do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w naszym kościele. Uprzejmie prosimy o obecność na wszystkich spotkaniach w wyznaczone dni.

Najbliższe spotkanie formacyjne: 30 stycznia 2022, po Mszy św. o godz. 10:00.

Więcej

 

Bierzmowanie
2022

Zapraszamy kandydatów do Bierzmowania na kolejną katechezę przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu.

Najbliższe spotkanie formacyjne: 23 stycznia 2022, po Mszy św. o godz. 18:00.

Więcej

 

Słowo stało się ciałem
I zamieszkało między nami

Z racji Świąt Bożego Narodzenia, naszym gościom i parafianom składamy najlepsze życzenia. Niech Chrystus darzy Was zdrowiem, wszelkim błogosławieństwem, niech pozwoli zrealizować wszelkie dobre pragnienia, niech cisza i pokój płynące od stajenki pozwolą nam dostrzec ważne sprawy w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym. Niech betlejemska noc rozświetli każdą noc naszego życia.

Więcej

 

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia

W ramach przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski nasz parafianin, p. Sławomir Kowalik, wykonał prezentację o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Serdecznie mu dziękujemy za zaangażowanie, trud i poświęcony czas, czego owocem jest to obszerne opracowanie.

Aktualnie udostępniamy trzecią z planowanych sześciu części prezentacji. Część pierwsza i druga zostały zaktualizowane. Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania.

Więcej

 

Trójca Święta
w Katechizmie Kościoła Katolickiego

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Trójca jest tajemnicą wiary, niedostępną dla samego rozumu, która nie może być poznana, jeśli nie jest objawiona przez Boga. A Bóg ukazuje nam siebie jako Trójcę w swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu najpierw w Starym Testamencie, a następnie w Nowym Testamencie, we wcieleniu Syna Bożego i posłaniu Ducha Świętego. Bo jest to tak, jak z osobą ludzką. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy tę osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie.

W dalszej części opisujemy, w jaki sposób Bóg objawiał tajemnicę Trójcy Świętej, jak Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy, i w końcu, jak przez Boskie posłania Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia „zamysł życzliwości” stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

Więcej

 

Top