Propozycje pielgrzymek
2024-2025

Przypominamy aktualne propozycje wyjazdów pielgrzymkowych:

  • Grecja - Saloniki, Ateny, Meteory, Riwiera
  • Meksyk - w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Gwadalupe
  • Hiszpania-Andora-Francja - Barcelona, Montserrat, Lourdes
  • Portugalia-Hiszpania - w programie m.in. Santiago de Compostela i Fatima

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem na dedykowanych stronach. Tam też znajdują się informacje o datach i kosztach.

Więcej

 

IV Niedziela Wielkanocy

Myślą przewodnią dzisiejszej niedzieli są słowa Chrystusa: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Chrystus nazywa siebie także bramą prowadzącą do królestwa niebieskiego. Dojdzie tam każdy, kto podąża za Nim jako Dobrym Pasterzem. We Mszy Świętej nieustannie działa łaska odkupienia, źródło wiecznego zbawienia.

Więcej

 

III Niedziela Wielkanocy

W czytanym dziś fragmencie Ewangelii Chrystus Pan pozdrawia Apostołów. Zatrwożonym oświadcza: To Ja jestem, nie bójcie się! Zwraca ich uwagę na swoje rany. Zbawiciel pragnie, abyśmy zgromadzeni na Mszy Świętej z wdzięcznością rozważali Jego zbawcze rany, które  zatrzymał na swoim zmartwychwstałym ciele. W ranach Chrystusa objawia się Jego miłość miłosierna do nas. Przez te rany rozpoznajemy Jego samego. Jego słowo i obecność w Komunii Świętej oświeca nasze umysły do zrozumienia odwiecznego zamysłu Bożej miłości, jaki wypełnił się w Chrystusie: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Więcej

 

II Niedziela Wielkanocy
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Widzieliśmy Pana - oznajmili Apostołowie Tomaszowi. Ten jednak odpowiedział: Dopóki nie zobaczę i nie dotknę Jego ran, nie uwierzę. A jednak: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej ze swoim Słowem i Ciałem, abyśmy mogli duchowo poczuć i niejako dotknąć Jego samego. Niech On umacnia naszą wiarę przez pełne uczestnictwo w Eucharystii.

Więcej

 

Zmartwychwstanie Pańskie
Nie zna śmierci Pan żywota

Ludzkość zawsze przeczuwała istnienie życia pozagrobowego. Przez swoje  zmartwychwstanie Chrystus dał nam podstawę do wiary w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. We Mszy Świętej słuchamy Zmartwychwstałego Pana i przyjmujemy Go w Eucharystii.

Drodzy Parafianie,

Chrystus Zmartwychwstały obdarza cały świat prawdziwym życiem. Ukazuje nam, że ludzka złość, nienawiść i kłamstwo muszą przegrać. Wobec Pana liczy się głęboka wiara oraz nadzieja na zwycięstwo prawdy, a także miłość. Dlatego z racji Świąt życzymy wszystkim naszym parafianom i gościom, by te dary Chrystusa stały się Waszym udziałem.

Duszpasterze Parafii Trójcy Świętej

Więcej

 

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Dziś Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wjeżdża triumfalnie, po królewsku, ale i pokornie, na osiołku. Przyjmuje także okrzyki na Jego cześć. Liturgia upamiętnia to misterium w obrzędowej procesji z palmami. Przez udział w tej procesji oddajemy hołd Chrystusowi - Królowi Wszechświata.

Więcej

 

Zasłonięty Krzyż
Tajemnica Bożego miłosierdzia

Krzyż Chrystusa mamy na co dzień przed oczami. Krzyż jest tajemnicą naszej wiary. Tymczasem w V niedzielę Wielkiego Postu krzyż ten się zasłania. Zasłonięty krzyż ma pomóc w przeżyciu misterium cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zasłonięty krzyż zwraca uwagę, intryguje, nie pozwala „spowszednieć”, pozwala zatęsknić. Zasłonięty krzyż porusza serce. Kiedy jest zakryty, możemy bardziej uświadomić sobie, jak on jest dla nas rzeczywiście ważny i co się na nim tak naprawdę dokonało. Zasłonięty krzyż skłania do żalu i pokuty za grzechy przesłaniające dobroć Boga.

Więcej

 

V Niedziela Wielkiego Postu

Ziarno wrzucone w glebę obumiera po to, by wyrosła roślina przynosząca owoce. Chrystus po śmierci na krzyżu został pogrzebany, lecz zmartwychwstał chwalebnie, jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Również my, jak owo ziarno, zostaniemy pogrzebani, aby z Chrystusem zmartwychwstać do nowego, wiecznego życia w królestwie niebieskim.

Więcej

 

Top