Schola

Schola parafialna śpiewa w każdą niedzielę w ciągu roku szkolnego na mszy św. o godzinie 10.00. Próby odbywają się w soboty w godzinach 11.00-12.00, a dla chętnych od 10.30 prowadzone są zajęcia z nauki gry na gitarze.

Do scholi może dołączyć każdy, kto kocha muzykę i wspólnie chce śpiewać Panu.

Śpiewnik scholi można pobrać ze wskazanego odnośnika.

Top