W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami są często osoby starsze, Komenda Miejska Policji w Lublinie zwróciła się z prośbą o podjęcie wspólnych działań profilaktycznych, mających na celu troskę o seniorów. Policja prosi o odczytanie podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich wystosowanego apelu i wywieszenie na tablicach ogłoszeń przygotowanych plakatów.

--- Apel lubelskiej Policji ---