Historia parafii

Parafia została erygowana 21 XII 1993 r. przez abp. Bolesława Pylaka. Jej teren wyłączono z parafii lubelskich – św. Stanisława, Wieczerzy Pańskiej, Niepokalanego Serca Maryi, z parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy oraz Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. Pierwszym proboszczem został ks. Waldemar Ćwiek

Działkę pod budowę kościoła przekazała w formie darowizny Stefania Stępniewska, spełniając tym samym wolę swoją oraz zmarłego męża – Longina Stępniewskiego. Darowiznę potwierdzono aktem notarialnym 22 II 1994 r. Plac przeznaczony pod budowę świątyni został poświęcony 23 V 1993 r. W tym też roku wzniesiono tymczasową kaplicę wraz z pomieszczeniami plebanijnymi, którą pobłogosławił 25 XII abp Bolesław Pylak.

14 lipca 2001 r. rozpoczęto budowę świątyni według projektu inż. Antoniego Hermana oraz ks. Waldemara Ćwieka.

16 marca 2005 r. abp. Józef Życiński z racji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wmurował kamień węgielny pochodzący z Grobu Pańskiego.

W parafii znajduje się kopia ikony Trójcy Świętej, którą poświęcił Jan Paweł II, a także ikona Matki Błogosławionej Nadziei, którą poświęcił abp Józef Życiński.

Top