Żywe Słowo

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12)

Jezus Chrystus zmartwychwstając już więcej nie umiera, lecz żyje na wieki. Żyje w Kościele, w sakramentach i żyje w swoim słowie, które od przeszło dwóch tysięcy lat jest głoszone jako Dobra Nowina o zbawieniu.

Osoba, która zwie się chrześcijaninem, wytrwale karmi się Ciałem Chrystusa i na co dzień żyje słowem Bożym. Przyjmuje je jako Boży drogowskaz, wskazujący właściwy kierunek w jego życiu, aby doprowadzić go do życia wiecznego.

Jako że pochodzi z ust Bożych, ma w sobie moc sprawczą. Na początku Starego Testamentu Bóg słowem powołał świat do istnienia, wielokrotnie też przemawiał do serca człowieka skłaniając go do wiary i zaufania. Wierzymy, że słowo dane nam przez Kościół na każdy dzień będzie przenikać do serc tych, którzy je pokornie przyjmują i kształtować wedle Bożego upodobania, na podobieństwo Serca Jego Syna. Zachęcamy do codziennej lektury słowa Bożego, połączonej z osobistą medytacją. Gwarantujemy, że doprowadzi ona do gorliwszej modlitwy i głębszego zjednoczenia z Bogiem.

Niech pomocą w zgłębianiu słowa Bożego będą zamieszczone teksty: Czytania na dziś oraz rozważania do tekstów Pisma Świętego, czyli Dzielmy się słowem.

Nie czekaj! Zostań uczniem Słowa już od dziś!

 

Nasze ogólne wskazówki do prywatnej medytacji:

 1. Zapalenie świecy
  • świeca - Światło Chrystusa
  • uznaj, że Jezus jest obecny tu i teraz w swoim słowie

 2. Modlitwa
  • o światło Ducha Świętego
  • aby rozumieć czytane Słowo
  • o otwartość naszych serc
  • abyśmy mogli Je przyjąć

 3. Czytanie danego fragmentu /kilka razy/

 4. Odpowiadamy na pytanie
  • czy wszystkie słowa – zdania są dla mnie zrozumiałe na poziomie literackim?
  • jeśli nie, to należy szukać wyjaśnień (słownik, Internet)

 5. Tłumaczenie środowiska i kontekstu danego fragmentu - kontekst, a więc miejsce i czas, kiedy padają dane słowa, są istotne, bo pomagają zrozumieć myśl i sens tej wypowiedzi

 6. Medytacja
  • czytanie indywidualne w ciszy
  • podkreślenie lub wynotowanie tego, co szczególnie przykuło moją uwagę
  • to słowo Bóg dzisiaj kieruje do mnie

 7. Dzielenie się słowem
  • co Bóg do mnie mówi?
  • odniesienie danego słowa do mojego życia
  • każdy może zwrócić uwagę na coś innego, bo słowo jest żywe

 8. Modlitwa na zakończenie. Dziękczynienie

 9. Zachęta, aby wrócić do omawianego tekstu jeszcze raz wieczorem

 

Top