Darczyńcy

Fundatorom, Ofiarodawcom i Sponsorom na rzecz kościoła pw. Trójcy Świętej w Lublinie składamy serdeczne Bóg zapłać za materialne wsparcie budowy tej świątyni. Ofiarowane na ten cel cegiełki są wmurowane we frontową ścianę kościoła.

Cegiełki na ścianie frontowej

Numer konta:
PEKAO S.A III O/Lublin:
22 1240 2382 1111 0000 3926 0970

NIP: 712-234-93-51
Regon: 040124870

Top