Dzielmy się słowem

J 3, 31-36

Słowa rozważane w tym fragmencie Ewangelii stanowią ważną myśl teologiczną i chociaż następują po świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie („Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30), to jednak ze względu na głębię teologiczną, bibliści przypisują je Jezusowi, jako ciąg dalszy dialogu z faryzeuszem Nikodemem.

Już pierwsze słowa wskazują na nadzwyczajną godność osoby dającej świadectwo. TEN, KTÓRY PRZYCHODZI stanowi znany zwrot odnoszący się do Mesjasza Bożego. Występuje także w liturgii jako jedno z możliwych pozdrowień wiernych na początku Mszy św. (Łaska i pokój od Tego, który jest, który był, i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi). Wskazują one na Jezusa jako przychodzącego z nieba (z wysoka). Właściwym miejscem bytowania Syna Człowieczego nie jest ziemia, lecz niebo. Na pozór przestrzenny sposób mówienia Jezusa, ukazuje istnienie absolutnej hierarchii bytów. Chrystus „przychodzący z nieba” ontologicznie różni się od „pochodzących z ziemi”. Jezus pochodzący od Boga, stoi ponad całym światem i osobiście przynosi na ziemię objawienie Boga. Pochodzący z ziemi to wszyscy ludzie związani z tym światem i jego sprawami, oni także przemawiają „po ziemsku”.

Jezus wskazuje na siebie samego jako na świadka, tego, „który widział i słyszał sprawy Ojca”. Wartość każdego świadectwa zależy od wiarygodności świadka. Nikt Boga nie widział, jedynie pochodzący z wysoka Syn, dlatego Jego świadectwo jest wiarygodne. Każdy człowiek staje przed decyzją przyjęcia bądź odrzucenia chrystusowego świadectwa. Odrzucają je przede wszystkim religijni przywódcy Izraela, którzy pierwsi powinni je przyjąć. Pociąga to za sobą konsekwencje, bowiem odrzucenie świadectwa Syna Bożego jest równoznaczne z odrzuceniem samego Boga i uznaniem Go za kłamcę.

Bóg Ojciec z nieskończonej miłości względem Syna, posyłając Go na świat, jednocześnie podporządkował Mu wszystko co jest na ziemi. W ramach tej nieskończonej miłości dał Mu również moc udzielania życia wiecznego. Osiągną je ci, którzy nie tylko przyjmą za prawdę wszystko co stanowi świadectwo Syna o Ojcu (prawda objawiona), ale uwierzą w Jezusa w którym mieszka „pełnia prawdy” i który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

ks. Kamil Zaborek

Postaw sobie pytania:

  1. Kim dla mnie osobiście jest ten, który (z nieba) przychodzi?
  2. Na podstawie prawdy objawionej przez Syna Bożego, opowiedz jaki jest Bóg?
     
Top