Wspólnota żywego różańca

Niedoścignionym wzorem kontemplacji chrześcijańskiej jest Najświętsza Maryja Panna. Od poczęcia aż do Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa spojrzenie niepokalanego Serca Matki było skupione na Jej Boskim Synu – spojrzenie zdumione, spojrzenie przenikliwe, spojrzenie pełne bólu, spojrzenie rozpromienione radością.
Tego właśnie pełnego wiary i miłości spojrzenia Maryi uczą się pojedynczy chrześcijanie i wspólnota chrześcijańska gdy odmawiają Różaniec.

Jan Paweł II, 27 X 2002

 

Więcej informacji:

Niejeden z nas zadaje pytanie: Kto może należeć do Kółka Żywego Różańca?

Odpowiedź jest prosta. Każdy, bez względu na wiek, płeć, kondycje czy zawód. Każdy, kto pragnie wraz z Maryję i pod Jej kierunkiem szukać Jezusa w swoim życiu.

Nie można też poprzestać na stwierdzeniu, że Kółka skupiają tylko osoby starsze, które na emeryturze nie mają co robić. Aby wziąć do ręki Różaniec, nie trzeba czekać starości, by wypełniać czymś swój wolny czas. Warto wiedzieć, że w wielu parafiach istnieją Róże, do których należą dzieci, młodzież, a nawet całe rodziny. Ruch nie zrzesza ludzi doskonałych, ale tych, którzy odpowiadają na wezwanie Maryi i chcą zbliżać się do Boga. Modlitwa jest dla każdego i na każdą chwilę ludzkiego życia.

Oprócz codziennej modlitwy, od członków KŻR wymagane jest też szerzenie kultu Maryi oraz dawanie świadectwa przez swoje chrześcijańskie życie.

Członkowie Kółek Różańcowych w parafii Trójcy Świętej w Lublinie aktywnie włączają się w życie parafii poprzez:
– uczestniczenie i współprowadzenie rozważań w czasie Nabożeństw Różańcowych w październiku, czy Nabożeństw Majowych;
– prowadzenie Adoracji do Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę miesiąca;
– udział w procesji Bożego Ciała, niesienie różańca i chorągwi;
– pomoc w odnowieniu bielizny liturgicznej;
– prowadzenie tablicy informacyjnej KŻR przy Kościele;
– upiększenie ołtarzy kwiatami w naszej Kaplicy;
– dbanie o zieleń wokół Kościoła.

W naszej Parafii Spotkania Kółek Różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.00. 

Osoby pragnące pogłębić swoją wiarę poprzez tę formę modlitwy i w sposób czynny zaangażować się w życie parafii, prosimy o kontakt w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Naszych Parafian i Gości serdecznie zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy różańcowej, która prowadzona jest przez Członków Żywego Różańca w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 10.

Niech nasze życie będzie oddane Maryi, która zawsze prowadzi do Chrystusa!

Top