Duszpasterze

Proboszcz: ks. Waldemar Mirosław Ćwiek, od 1993
Wikariusz: ks. Kamil Zaborek, od 2017
Rezydent: ks. Krzysztof Cezary Kaucha, od 1998

 

Top